Rynek pracy w naszym kraju  powoli ale znacznie  staje się korzystniejszy dla pracownika. Coraz częściej może on bowiem dokonywać wyboru gdzie pracować, gdyż miejsc do zatrudnienia jest coraz więcej.

Rynek pracy w naszym kraju powoli ale znacznie staje się korzystniejszy dla pracownika. Coraz częściej może on bowiem dokonywać wyboru gdzie pracować, gdyż miejsc do zatrudnienia jest coraz więcej.

To z kolei stawia przed pracodawcami inne obowiązki. Muszą oni na tyle zaspokoić potrzeby swoich pracowników, by chcieli właśnie u nich podtrzymać pracę. Nie mowa tutaj oczywiście tylko i wyłącznie o korzyści pieniężne jakie uzyskają z zatrudnienia, ale także od tego, ile ponadto przełożony jest w stanie im zapewnić.